Přeskočit navigaci

1. Tłumacz przysięgły języka czeskiego BARDO – od 49 PLN

Szukasz profesjonalnego tłumacza języka czeskiego? Właśnie go znalazłeś.

Jako członkowie nowoczesnej społeczności internetowej zapewnimy Ci profesjonalne tłumaczenia w mieście Bardo i nie tylko.

Realizuj tłumaczenie języka czeskiego bez wychodzenia z domu lub biura!

Aby otrzymać bezpłatną kalkulację tłumaczenia z/na język czeski prześlij e-mail z tekstem do przetłumaczenia. Bezpłatną kalkulację otrzymasz w przeciągu godziny.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji odnośnie naszych tłumaczeń przejdź do strony głównej klikając tutaj.

Tłumacz polsko czeski Bardo

Skontaktuj się z nami w sprawie tłumaczenia języka czeskiego a z pewnością będziesz zadowolony.

Tłumaczenia dla mieszkańców miasta Bardo nie stanowią dla nas problemu.

Tłumaczenia z języka angielskiego na język czeski Bardo

Tłumaczenia z języka niemieckiego na język czeski oraz z języka rosyjskiego na język czeski – są również dostępne w wachlarzu naszych usług.

POPROŚ O DARMOWĄ WYCENĘ TŁUMACZENIA

Tłumaczenia techniczne z/na język czeski - Bardo: Procedury technologiczne, Instrukcja użytkowania, Dowód rejestracyjny, Protokół techniczny, Norma, Deklaracja zgodności, Instrukcja, Tekst specjalistyczny, Podręcznik obsługi

Tłumaczenia prezentacji z/na język czeski - Bardo: Strony internetowe, Prezentacje, Przewodniki, Katalog, Książki, Reklama, Druki, Reklama PPC

W miejscowości Bardo oferujemy również niniejsze usługi: Tłumaczenia medyczne, Tłumacz przysięgły języka czeskiego, Tłumaczenia ustne, Tłumaczenia specjalistyczne

Tłumaczenia przysięgłe z/na język czeski - Bardo: Zaświadczenie o braku zaległości, Świadectwo zgonu, Akt zawarcia małżeństwa, Dyplom ukończenia studiów, Wyciąg z krajowego rejestru karnego, Wyciąg z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, Umowa spółki, Akt urodzenia, Świadectwo maturalne, Dyplom ukończenia szkoły średniej, Umowa o pracę, Pełnomocnictwo, Wyciąg z rejestru handlowego, Wyciąg z katastru nieruchomości, Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej

Wyrok sądowy, Statut spółki, Protokół rewizyjny, Zaświadczenie o podjęciu nauki, Akt notarialny, Certyfikat, Apostil, Apelacja, Norma, Dokument tożsamości, Zaświadczenie o rejestracji do podatku, Powództwo sądowe

Tłumaczenia ekonomiczne z/na język czeski - Bardo: Sprawozdania roczne, Wykazy finansowe, Akcje, Audyty projektów, Bilanse, Sprawozdania finansowe, Analizy ekonomiczne

Tłumaczenia ogólne z/na język czeski - Bardo: Abstrakt, Karty charakterystyki, Zaświadczenie o zatrudnieniu, Życiorys, Prawo jazdy

Korespondencja firmowa, E-mail, Prace naukowe, Listy, Video, Prace dyplomowe

Tłumaczenia prawne z/na język czeski - Bardo: Prawo cywilne, Dokumentacja umów, Odwołania, Dyrektywy WE, Pozew, Dokumenty prawne, Umowa

POPROŚ O DARMOWĄ WYCENĘ TŁUMACZENIA

Informacje ogólne o języku czeskim

Ożywienie języka czeskiego określa się na zakończenie początkowego tysiąclecia i wywodzi się on z zachodniego narzecza prasłowiańskiego. W XIV stuleciu czeski język wniknął w głąb bibliografii oraz stosunków oficjalnych. Pojawiły się pierwsze bibliografie napisane w czeskim języku. Karol IV zarządził pierwszą translację Pisma Świętego w czeskim języku. Nasilenie powstawania bibliografii zapisywanej w tym języku przypada w szczególności na XV wiek, co związane było z ujrzeniem przez świat prasy drukarskiej. Język czeski tudzież najbliższy mu język słowacki zachowały aż 98 % leksyki prasłowiańskiej, kategorycznie najwięcej porównując inne języki słowiańskie. Język czeski przesiąkł także leksyką z egzotycznych języków, częstokroć za pośrednictwem odrębnych języków. Język czeski jest używany w zasadzie przez gros rezydentów Republiki Czeskiej, niemniej jednak jego wykorzystywanie jego wykorzystywania nie ogarnia żadna szczególna ustawa językowanie obejmuje żadna specjalna regulacja językowa. Przekłady na język czeski albo z czeskiego języka są problematyczne.