Přeskočit navigaci

Tłumacz przysięgły języka czeskiego

Eksperci, którzy z nami współpracują, specjalizują się również w dziedzinie tłumaczeń przysięgłych, zarówno z języka czeskiego na polski jak i z polskiego na język czeski. Z racji dużej specyfiki tej formy tłumaczeń, wykonywać je mogą wyłącznie osoby z adekwatnym wykształceniem i uprawnieniami, które posiadają specjaliści z nami współpracujący. Co więcej, dzięki dużemu doświadczeniu zawodowemu oraz wiedzy, nasi fachowcy przetłumaczą wszelkie pisma, bez względu na dziedzinę i tematykę jakiej one dotyczą. Aby sprostać Państwa oczekiwaniom i wymaganiom, nasi tłumacze podejmą się profesjonalnego przekładu dokumentów urzędowych, pism i umów, takich jak:

  • akty urodzenia
  • akty zgonu
  • zaświadczenia o niekaralności
  • dyplomy
  • indeksy
  • świadectwa pracy
  • referencje
  • prawa jazdy
  • i innych

Każdy dokument tłumaczony jest w sposób bardzo solidny. Translacje wykonywane są zgodnie z wszelkimi wytycznymi prawnymi i formalnymi, co zapewnia pełną poprawność tłumaczonego dokumentu. Wszystkie przełożone pisma są także opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego zamawianą przez Ministra Sprawiedliwości na wniosek konkretnego tłumacza. Jest ona gwarancją rzetelnego i profesjonalnego tłumaczenia. Działania naszych specjalistów zapewniają najwyższą jakość tłumaczeń, bez względu na ich formę i rodzaj oraz przy zachowaniu pełnej poufności zawartych w nich treści.


Przysięgłe tłumaczenia z czeskiego na polski

W trakcie wieloletniej pracy udało się nam zdobyć zaufanie dużej liczby klientów usatysfakcjonowanych z efektów wspólnej współpracy. Dowodem na ich zadowolenie są referencje świadczące o wysokiej jakości usług świadczonych przez nasz zespół. Każdy tłumacz przysięgły języka czeskiego, który z nami współpracuje, posiada odpowiednie wykształcenie, należytą wiedzę i duże doświadczenie, co pozwala nam zapewnić najlepszy standard współpracy. Dzięki temu niezależnie od tematyki i długości tekstu jesteśmy w stanie wywiązać się z powierzonych nam zadań tak, aby spełnić wszystkie stawiane przed nami wymagania.