Přeskočit navigaci

1. Tłumacz przysięgły języka czeskiego KARCZEW – od 49 PLN

Szukasz profesjonalnego tłumacza języka czeskiego? Właśnie go znalazłeś.

Jako członkowie nowoczesnej społeczności internetowej zapewnimy Ci profesjonalne tłumaczenia w mieście Karczew i nie tylko.

Realizuj tłumaczenie języka czeskiego bez wychodzenia z domu lub biura!

Aby otrzymać bezpłatną kalkulację tłumaczenia z/na język czeski prześlij e-mail z tekstem do przetłumaczenia. Bezpłatną kalkulację otrzymasz w przeciągu godziny.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji odnośnie naszych tłumaczeń przejdź do strony głównej klikając tutaj.

Tłumacz polsko czeski Karczew

Skontaktuj się z nami w sprawie tłumaczenia języka czeskiego a z pewnością będziesz zadowolony.

Tłumaczenia dla mieszkańców miasta Karczew nie stanowią dla nas problemu.

Tłumaczenia z języka angielskiego na język czeski Karczew

Tłumaczenia z języka niemieckiego na język czeski oraz z języka rosyjskiego na język czeski – są również dostępne w wachlarzu naszych usług.

POPROŚ O DARMOWĄ WYCENĘ TŁUMACZENIA

Tłumaczenia prawne z/na język czeski - Karczew: Dokumenty prawne, Prawo cywilne, Pozew, Dokumentacja umów, Odwołania, Prawo handlowe, Dyrektywy WE

W miejscowości Karczew oferujemy również niniejsze usługi: Tłumaczenia ustne, Tłumaczenia medyczne, Tłumacz przysięgły języka czeskiego, Tłumaczenie ekspresowe

Tłumaczenia przysięgłe z/na język czeski - Karczew: Wyciąg z rejestru handlowego, Zaświadczenie o braku zaległości, Dyplom ukończenia szkoły średniej, Pełnomocnictwo, Dyplom ukończenia studiów, Akt zawarcia małżeństwa, Świadectwo maturalne, Umowa spółki, Umowa o pracę, Wyciąg z katastru nieruchomości, Świadectwo zgonu, Wyciąg z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, Wyciąg z krajowego rejestru karnego, Akt urodzenia, Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej

Certyfikat, Akt notarialny, Apelacja, Potwierdzenie dla urzędu skarbowego, Zaświadczenie o podjęciu nauki, Akt własności, Statut spółki, Apostil, Protokół rewizyjny, Wyrok sądowy, Zaświadczenie o rejestracji do podatku, Akt założycielski

Tłumaczenia ogólne z/na język czeski - Karczew: Życiorys, Prawo jazdy, Abstrakt, Karty charakterystyki, Zaświadczenie o zatrudnieniu

E-mail, Prace naukowe, Artykuły w gazetach, Korespondencja firmowa, Tłumaczenie stron internetowych, Prace dyplomowe

Tłumaczenia ekonomiczne z/na język czeski - Karczew: Sprawozdania roczne, Sprawozdania finansowe, Wykazy finansowe, Akcje, Procedury przetargowe, Formularze podatkowe, Audyty projektów

Tłumaczenia prezentacji z/na język czeski - Karczew: Ulotki, Katalog, Ogłoszenia i artykuły PR, Prezentacje, Druki, Reklama, Książki, Billboardy i plakaty

Tłumaczenia techniczne z/na język czeski - Karczew: Tekst specjalistyczny, Protokół techniczny, Instrukcja obsługi, Podręcznik obsługi, Norma, Certyfikat, Protokół rewizyjny, Procedury technologiczne, Dowód rejestracyjny

POPROŚ O DARMOWĄ WYCENĘ TŁUMACZENIA

Informacje ogólne o języku czeskim

Rozwój języka czeskiego datuje się na koniec początkowego tysiąclecia i wywodzi się on z zachodniego narzecza prasłowiańskiego. W XIV wieku czeski język wprowadził się w głąb bibliografii oraz związków urzędowych. powstały pierwsze książki skreślone w języku czeskim. Król Karol IV zamówił opracowanie pierwszego tłumaczenia Biblii w czeskim języku. Wzmożenie powstawania bibliografii tworzonej we wspomnianym języku przypada w szczególności na piętnaste stulecie, co związane było z odnalezieniem prasy drukarskiej. Język czeski a także spokrewniony z nim język słowacki zachowały aż dziewięćdziesiąt osiem procent leksyki prasłowiańskiej, stanowczo najwięcej z wszystkich pozostałych języków słowiańskich. Język czeski przechwycił podobnie leksykę z egzotycznych języków, częstokroć za sprawą innych języków. Czeski język jest używany głównie przez większość obywateli Republiki Czeskiej, jednak jego wykorzystywanie jego stosowania nie obejmuje żadna specjalna regulacja leksykalnanie zawiera żadna specyficzna ustawa leksykalna. Tłumaczenia na język czeski względnie z języka czeskiego są dość trudne.