Přeskočit navigaci

1. Tłumacz przysięgły języka czeskiego MILICZ – od 49 PLN

Szukasz profesjonalnego tłumacza języka czeskiego? Właśnie go znalazłeś.

Jako członkowie nowoczesnej społeczności internetowej zapewnimy Ci profesjonalne tłumaczenia w mieście Milicz i nie tylko.

Realizuj tłumaczenie języka czeskiego bez wychodzenia z domu lub biura!

Aby otrzymać bezpłatną kalkulację tłumaczenia z/na język czeski prześlij e-mail z tekstem do przetłumaczenia. Bezpłatną kalkulację otrzymasz w przeciągu godziny.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji odnośnie naszych tłumaczeń przejdź do strony głównej klikając tutaj.

Tłumacz polsko czeski Milicz

Skontaktuj się z nami w sprawie tłumaczenia języka czeskiego a z pewnością będziesz zadowolony.

Tłumaczenia dla mieszkańców miasta Milicz nie stanowią dla nas problemu.

Tłumaczenia z języka angielskiego na język czeski Milicz

Tłumaczenia z języka niemieckiego na język czeski oraz z języka rosyjskiego na język czeski – są również dostępne w wachlarzu naszych usług.

POPROŚ O DARMOWĄ WYCENĘ TŁUMACZENIA

Tłumaczenia prawne z/na język czeski - Milicz: Dokumenty, Prawo handlowe, Prawo cywilne, Dokumenty prawne, Umowa, Warunki handlowe, Dyrektywy WE

W miejscowości Milicz oferujemy również niniejsze usługi: Tłumaczenie ekspresowe, Korekty, Tłumacz przysięgły języka czeskiego, Tłumaczenia specjalistyczne

Tłumaczenia ekonomiczne z/na język czeski - Milicz: Procedury przetargowe, Obligacje, Akcje, Sprawozdania roczne, Sprawozdania finansowe, Formularze podatkowe, Wykazy finansowe

Tłumaczenia prezentacji z/na język czeski - Milicz: Prezentacje, Reklama, Reklama PPC, Druki, Strony internetowe, Ulotki, Billboardy i plakaty, Ogłoszenia i artykuły PR

Tłumaczenia ogólne z/na język czeski - Milicz: Karty charakterystyki, Prawo jazdy, Abstrakt, Życiorys, Zaświadczenie o zatrudnieniu

Prace dyplomowe, Artykuły w gazetach, Tłumaczenie stron internetowych, Korespondencja firmowa, Listy, Video

Tłumaczenia techniczne z/na język czeski - Milicz: Deklaracja zgodności, Protokół techniczny, Protokół rewizyjny, Procedury technologiczne, Dowód rejestracyjny, Instrukcja użytkowania, Norma, Instrukcja, Certyfikat

Tłumaczenia przysięgłe z/na język czeski - Milicz: Akt zawarcia małżeństwa, Wyciąg z rejestru handlowego, Wyciąg z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, Dyplom ukończenia studiów, Wyciąg z krajowego rejestru karnego, Dyplom ukończenia szkoły średniej, Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, Świadectwo maturalne, Umowa spółki, Świadectwo zgonu, Umowa o pracę, Zaświadczenie o braku zaległości, Pełnomocnictwo, Akt urodzenia, Wyciąg z katastru nieruchomości

Powództwo sądowe, Dokument tożsamości, Potwierdzenie dla urzędu skarbowego, Akt założycielski, Zaświadczenie o rejestracji do podatku, Zaświadczenie o podjęciu nauki, Apostil, Protokół rewizyjny, Akt notarialny, Akt własności, Certyfikat, Statut spółki

POPROŚ O DARMOWĄ WYCENĘ TŁUMACZENIA

Informacje ogólne o języku czeskim

Rozkwit czeskiego języka określa się na finał początkowego milenium naszych czasów i ma swoje początki z zachodniego dialektu prasłowiańskiego. W XIV wieku czeski język wszedł w głąb literatury tudzież stosunków oficjalnych. powstały pierwsze pozycje bibliograficzne skreślone w języku czeskim. Król Karol IV zarządził pierwszy przekład Pisma Świętego w czeskim języku. Intensyfikacja powstawania literatury pisanej we wspomnianym języku przypada w szczególności na XV wiek, co związane było z wynalezieniem maszyny Gutenberga. Czeski język jak również nieodległy mu język słowacki zatrzymały aż dziewięćdziesiąt osiem procent prasłowiańskich zasobów leksykalnych, stanowczo najwięcej w odwołaniu do wszelkich pozostałych języków słowiańskich. Język czeski przesiąkł również słownictwem z egzotycznych języków, często za pomocą innych języków. Język czeski jest używany przede wszystkim przez większą część obywateli Republiki Czeskiej, ale jego użytkowanie nie jest objęte żadną specjalną ustawą leksykalnąnie obejmuje żadna wyjątkowa regulacja leksykalna. Przekłady na czeski język lub z czeskiego języka stanowią poważny problem.