Přeskočit navigaci

1. Tłumacz przysięgły języka czeskiego PSZÓW – od 49 PLN

Szukasz profesjonalnego tłumacza języka czeskiego? Właśnie go znalazłeś.

Jako członkowie nowoczesnej społeczności internetowej zapewnimy Ci profesjonalne tłumaczenia w mieście Pszów i nie tylko.

Realizuj tłumaczenie języka czeskiego bez wychodzenia z domu lub biura!

Aby otrzymać bezpłatną kalkulację tłumaczenia z/na język czeski prześlij e-mail z tekstem do przetłumaczenia. Bezpłatną kalkulację otrzymasz w przeciągu godziny.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji odnośnie naszych tłumaczeń przejdź do strony głównej klikając tutaj.

Tłumacz polsko czeski Pszów

Skontaktuj się z nami w sprawie tłumaczenia języka czeskiego a z pewnością będziesz zadowolony.

Tłumaczenia dla mieszkańców miasta Pszów nie stanowią dla nas problemu.

Tłumaczenia z języka angielskiego na język czeski Pszów

Tłumaczenia z języka niemieckiego na język czeski oraz z języka rosyjskiego na język czeski – są również dostępne w wachlarzu naszych usług.

POPROŚ O DARMOWĄ WYCENĘ TŁUMACZENIA

Tłumaczenia przysięgłe z/na język czeski - Pszów: Akt urodzenia, Umowa spółki, Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, Wyciąg z katastru nieruchomości, Zaświadczenie o braku zaległości, Pełnomocnictwo, Wyciąg z krajowego rejestru karnego, Świadectwo maturalne, Wyciąg z rejestru handlowego, Dyplom ukończenia studiów, Umowa o pracę, Dyplom ukończenia szkoły średniej, Wyciąg z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, Świadectwo zgonu, Akt zawarcia małżeństwa

Wyrok sądowy, Norma, Protokół rewizyjny, Certyfikat, Zaświadczenie o podjęciu nauki, Potwierdzenie dla urzędu skarbowego, Akt założycielski, Dokument tożsamości, Akt własności, Powództwo sądowe, Statut spółki, Akt notarialny

Tłumaczenia prezentacji z/na język czeski - Pszów: Billboardy i plakaty, Ogłoszenia i artykuły PR, Przewodniki, Strony internetowe, Ulotki, Druki, Reklama, Katalog

W miejscowości Pszów oferujemy również niniejsze usługi: Tłumaczenie ekspresowe, Tłumacz przysięgły języka czeskiego, Tłumaczenia specjalistyczne, Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ogólne z/na język czeski - Pszów: Abstrakt, Życiorys, Zaświadczenie o zatrudnieniu, Karty charakterystyki, Prawo jazdy

Artykuły w gazetach, Prace dyplomowe, Tłumaczenie stron internetowych, Prace licencjackie, Listy, E-mail

Tłumaczenia prawne z/na język czeski - Pszów: Dokumenty, Dokumentacja umów, Warunki handlowe, Dyrektywy WE, Odwołania, Dokumenty prawne, Pozew

Tłumaczenia ekonomiczne z/na język czeski - Pszów: Sprawozdania roczne, Analizy ekonomiczne, Obligacje, Wykazy finansowe, Bilanse, Sprawozdania finansowe, Akcje

Tłumaczenia techniczne z/na język czeski - Pszów: Podręcznik obsługi, Procedury technologiczne, Deklaracja zgodności, Instrukcja, Dowód rejestracyjny, Certyfikat, Norma, Tekst specjalistyczny, Protokół techniczny

POPROŚ O DARMOWĄ WYCENĘ TŁUMACZENIA

Informacje ogólne o języku czeskim

Czeski język rozwinął się w końcówce 1 tysiąclecia i zapoczątkował się on z zachodniego dialektu prasłowiańskiego. W czternastym stuleciu czeski język przedostał się do wnętrza bibliografii oraz związków formalnych. powstały pierwsze książki zapisane w języku czeskim. Król Karol IV zlecił pierwszą translację Pisma Św. w czeskim języku. Nasilenie powstawania literatury zapisywanej we wspomnianym języku wypada przede wszystkim na XV wiek, co złączone było z odnalezieniem maszyny Gutenberga. Czeski język a także bliski mu język słowacki zatrzymały aż dziewięćdziesiąt osiem procent leksyki prasłowiańskiej, zdecydowanie najwięcej konfrontując pozostałe języki słowiańskie. Język czeski przejął również słownictwo z egzotycznych języków, często przez inne języki. Język czeski jest używany nade wszystko przez większość mieszkańców Republiki Czeskiej, niemniej jednak jego stosowanie nie jest objęte żadną specjalną ustawą leksykalnąnie zawiera żadna wyjątkowa regulacja językowa. Przekłady na język czeski bądź z języka czeskiego są problematyczne.